Svenska

From Techrights

Jump to: navigation, search

Boycott Novell är en webbplats som startades efter att Novell skrev på ett patentavtal med Microsoft, ett företag som utnyttjar sin monopolställning. Denna uppgörelse var eftertraktat av Novell och har bland annat orsakat:

  • En kampanj med avsikt att sprida rädsla, osäkerhet och tvivel (FUD) bland användare och distributörer av GNU/Linux. Detta liknar SCO:s agerande.
  • Patentaffärer som involverat GNU/Linux, t.ex. Linspire, Xandros och TurboLinux.
  • Patentåtal väckta mot kärnan som heter Linux (t.ex. FAT/TomTom)
  • Microsofts utarmande av begreppet "open source".
  • Marknadsföring av så kallad "interoperability" på bekostnad av internationella standarder som ODF.
  • Genomslag i GNU/Linux av programvara belamrade med Microsoft-patent (t.ex. Mono, Moonlight), vilket är en belastning och befäster Microsoft som en de facto-standard.
Personal tools
Search entire domain
Stories